Kalendár IBU Cup biatlon 2020/2021

Foto: Marek Černák
Dátum Čas Dejisko Kategória Disciplína
14.01.2021 10:30 GermanyArber Ženy Skrátené vytrvalostné preteky na 12,5 km
14.01.2021 14:00 GermanyArber Muži Skrátené vytrvalostné preteky na 15 km
16.01.2021 10:30 GermanyArber Ženy Rýchlostné preteky na 7,5 km
16.01.2021 13:45 GermanyArber Muži Rýchlostné preteky na 10 km
17.01.2021 11:00 GermanyArber Ženy Štafetové preteky na 4×6 km
17.01.2021 14:00 GermanyArber Muži Štafetové preteky na 4×7,5 km
20.01.2021 10:30 GermanyArber Muži Rýchlostné preteky na 10 km
20.01.2021 14:00 GermanyArber Ženy Rýchlostné preteky na 7,5 km
22.01.2021 10:30 GermanyArber Muži Rýchlostné preteky na 10 km
22.01.2021 14:00 GermanyArber Ženy Rýchlostné preteky na 7,5 km
23.01.2021 11:00 GermanyArber Mix Štafety dvojic
23.01.2021 13:30 GermanyArber Mix Zmiešaná štafeta
27.01.2021 10:30 Duszniki Zdroj Ženy Vytrvalostné preteky na 15 km
27.01.2021 14:15 Duszniki Zdroj Muži Vytrvalostné preteky na 20 km
29.01.2021 10:30 Duszniki Zdroj Ženy Rýchlostné preteky na 7,5 km
29.01.2021 14:00 Duszniki Zdroj Muži Rýchlostné preteky na 10 km
30.01.2021 10:30 Duszniki Zdroj Ženy Stíhacie preteky na 10 km
30.01.2021 13:00 Duszniki Zdroj Muži Stíhacie preteky na 12,5 km
31.01.2021 10:30 Duszniki Zdroj Mix Štafety dvojic
31.01.2021 13:00 Duszniki Zdroj Mix Zmiešaná štafeta
13.02.2021 10:30 Brezno Muži Rýchlostné preteky na 10 km
13.02.2021 14:00 Brezno Ženy Rýchlostné preteky na 7,5 km
14.02.2021 10:30 Brezno Muži Stíhacie preteky na 12,5 km
14.02.2021 13:00 Brezno Ženy Stíhacie preteky na 10 km
17.02.2021 10:30 Brezno Ženy Skrátené vytrvalostné preteky na 12,5 km
17.02.2021 14:00 Brezno Muži Skrátené vytrvalostné preteky na 15 km
18.02.2021 10:30 Brezno Ženy Štafetové preteky na 4×6 km
18.02.2021 13:30 Brezno Muži Štafetové preteky na 4×7,5 km
20.02.2021 10:30 Brezno Ženy Rýchlostné preteky na 7,5 km
20.02.2021 14:00 Brezno Muži Rýchlostné preteky na 10 km
21.02.2021 10:30 Brezno Ženy Stíhacie preteky na 10 km
21.02.2021 13:00 Brezno Muži Stíhacie preteky na 12,5 km
10.03.2021 10:00 ItalyRidnaun-Val Ridanna Muži Skrátené vytrvalostné preteky na 15 km
10.03.2021 13:45 ItalyRidnaun-Val Ridanna Ženy Skrátené vytrvalostné preteky na 12,5 km
11.03.2021 10:30 ItalyRidnaun-Val Ridanna Mix Štafety dvojic
11.03.2021 13:00 ItalyRidnaun-Val Ridanna Mix Zmiešaná štafeta
13.03.2021 10:00 ItalyRidnaun-Val Ridanna Muži Rýchlostné preteky na 10 km
13.03.2021 13:30 ItalyRidnaun-Val Ridanna Ženy Rýchlostné preteky na 7,5 km
14.03.2021 10:00 ItalyRidnaun-Val Ridanna Muži Rýchlostné preteky na 10 km
14.03.2021 13:30 ItalyRidnaun-Val Ridanna Ženy Rýchlostné preteky na 7,5 km