Veľký zimný kvíz. Koľko toho viete o predchádzajúcej zimnej sezóne?

Veľký zimný kvíz. Koľko toho viete o predchádzajúcej zimnej sezóne?


Autor: Nikola Baďová